1
Vote

Srediti frmMain klasu

description

Klasa frmMain je prebukirana i treba kod iz nje rasporediti u još bar 2 klase. jedna koja će biti zadužena za client-server komunikaciju i jedna koja će biti zadužena za p2p komunikaciju. Možda bi mogla da se doda još jedna klasa koja bi bila zadužena za logiku vezanu za igru.

comments