This project is read-only.
Project Description
Igranje šaha preko interneta.

Program je rađen u C#.

Sastoji se iz tri glavna dela:
1) Server na koji se korisnici loguju
2) Protokol kojim je definisana komunikacija u Klijent-Server i p2p okruženju
3) Klijentska aplikacija

Last edited Dec 9, 2007 at 10:23 AM by Wlada, version 2